limiterad

limiterad
adj (limiterat, -e)

Clue 9 Svensk Ordbok. 2015.

Игры ⚽ Поможем решить контрольную работу

Look at other dictionaries:

  • limiterad — • avgränsad, ringa, reducerad, limiterad …   Svensk synonymlexikon

  • avgränsad — • avgränsad, ringa, reducerad, limiterad …   Svensk synonymlexikon

  • begränsad — • ensidig, inskränkt, trång, begränsad • avgränsad, ringa, reducerad, limiterad …   Svensk synonymlexikon

  • reducerad — • avgränsad, ringa, reducerad, limiterad …   Svensk synonymlexikon

  • ringa — • telefonera • fåtalig, ringa, sällsynt • lite, litet, obetydligt, en smula, en, aning, i ringa grad • avgränsad, ringa, reducerad, limiterad • lindrig, lätt, obetydlig, liten, svag …   Svensk synonymlexikon

  • snäv — • kortsiktig, kortfristig, snäv, tillfällig • trång, smal, knapp, stramande • kortsiktig, kortfristig, snäv • avgränsad, ringa, reducerad, limiterad …   Svensk synonymlexikon

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”